ProQares

Climate Unit
ProQares is een Nederlands laboratorium dat gespecialiseerd is in het testen van o.a. beschermende (medische) kleding, handschoenen en adembeschermingsmiddelen. Luteq ondersteunt ProQares bij de ontwikkeling en realisatie van testopstellingen en testcomponenten.

Deze unit is gemaakt voor het op temperatuur brengen van test vloeistoffen. De temperatuurregeling wordt verzorgd door een peltier element aangestuurd door een control unit.
ProQares - Climate Unit