Akkolens International

Akkoscope
Akkolens ontwikkelt accomoderende intraoculaire lenzen.

De Akkoscope is een optisch instrument voor het uitvoeren van metingen aan het oog. Luteq heeft in nauwe samenwerking met Akkolens een prototype van dit instrument ontwikkeld en gerealiseerd.
Akkolens - Akkoscoop